Tillåtelsen till att känna

Jag får ibland frågan om vad jag gör för att skapa den utveckling som sker i mig och det är egentligen inte så mycket jag gör som vem jag tillåter mig att vara. Att tillåta mig att vara den jag är just nu utan värdering, utan analys och utan att behöva förstå är att skapa utrymme för mig att vara i min fysiska kropp, min energikropp och min känslokropp. Att tillåta mig att möta mig själv och mina känslor i den öppenheten och med den kärleken som det utrymmet innebär är att skapa utrymme för utveckling.

Känslorna är öppningen till en fördjupad relation till dig själv, till dina medmänniskor, till skulden och moder jord. Med den här filmen vill jag bjuda in dig till tillåtelsen att vara precis som du är precis här och nu. Utan distansering, utan behov av att analysera, förstå eller skapa förändring. Tillåta dig att vara i tomrummet och vila i det faktum att du inte vet någonting. 💖🙏

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: