2018. Året jag valde att kliva in i ljuset

Länge har jag levt i mörkret. Tryckt undan, stängt ute och gömt stora dela av mig själv. På grund av rädsla, skam och skuld. Länge har jag undvikit det ansvar som egentligen är mitt, att vara mig själv och att ta hand om mig själv genom att istället sätta andras behov först. Genom att se andra, känna andra och anpassa mig till det som jag tror är bäst efter att ha tagit in allas känslor och behov. Allas utom mina egna. Eller ofta kanske de till och med fått finnas där. Ha en plats men den sista platsen och därför aldrig varit grunden till mina beslut, på riktigt.

2017 var året då jag valde att stanna upp, stanna kvar och möta mörkret, smärtan och sorgen. Valde att se mina destruktiva och manipulativa mönster. Valde att gå in i närvaro och medvetenhet kring dom, vara i dom, inte av vana utan av val. Se dom, möta dom och ge dom förståelse och kärlek. Och därmed låta dom transformeras och förändras.

2018 var året jag valde att kliva upp från det mörkret, in i ljuset och kärleken. Jag valde att våga öppna mitt hjärta för tillit och tilltro. För en trygghet och en självklarhet som jag visste någonstans var möjlig men som jag aldrig riktigt vågat tro på på riktigt skulle vara möjlig för mig. Jag öppnade upp för djuren och naturen men framför allt öppnade jag upp mitt hem för människorna som jag under så lång tid har behövt hålla avstånd till för att kunna möta mina gamla och destruktiva relationsmönster. Och i och med det så öppnade jag också upp mitt hjärta för den totala och överflödande kärleken och valde att bygga ihop mitt liv med den fantastiska människa som kallas Annica på den här jorden.

Att välja att släppa in ljuset öppnade dörrar ännu djupare ner i mörkret. För ljuset kan endast finnas där mörkret möts och transformeras.

2019 är det år då jag ska tillåta mig själv att gå ännu djupare ner i moder jord för att hämta upp ännu djupare styrka, kunskap och visdom. För ju djupare ner i mörkret jag gräver ju längre upp i universum och ljuset kan jag flyga.

2019 är året då jag rotar mig på riktigt. Då jag flyttar hem min verksamhet och öppnar upp mitt hjärta och mitt hem för världen på riktigt. Till retreats och kurser, till enskilda möten och cirklar. Till magi och läkande. Till en djupare förståelse och kärlek.

2019 är det året då jag öppet och offentligt delar med mig av mina samtal med min vackra vän Adam och fantastiska människor vi möter på våra resor i livet.

2019 är det år då jag skapar en plats och ett liv dedikerat till moder jord och universum. Det år då ny styrka och kraft, nya möten och relationer. Samskapande och medskapande föds som är så vackra och magiska att jag inte i min vildaste fantasi kan förställa mig hur detta år kommer att se ut.

Så håll i dig, ta steget och kliv in i det nya året och känn dig mer välkommen än någonsin in i min vackra sfär! För här står jag och välkomnar dig som vill rasera illusionen av separation genom att kliva in i ditt mörkret för att välkomna ljuset! 💖🕊🙏

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: