Trauman föds från känslor vi inte klarar av att möta och processa i stunden, rädslomönster föds ur trauman och skuggor/skyddsbeteenden föds ur rädslomönster. Den ena för att skydda den andra. Alla i största kärlek men alla med ett bäst före datum, alla med en dag då skyddsmekanismerna inte längre skyddar oss utan skadar oss.

Idag har jag haft äran att möta fem stycken travhästar i ett mindre travstall utanför Borlänge. Vi har pratat om livsglädje, vikten av att utmanas i sin träning och att som människa stå i min styrka och tro min min känsla för att kunna låta hästen jag möter stå i sin och tillsammans kunna skina ännu starkare än vi gör enskilt. Men vi har också pratat om trauman. Små som stora. Hur de sätter sig i kroppen, skapar blockeringar och hårdhet. Hur de förändrar våra beteenden och skapar rädslomönster som sedan kan triggas på ett sätt som gör att vi inte känner igen oss själv. Vi har prata om den smärta som uppstår när vi är i ett rädslomönster och agerar instinktivt och omedvetet. Agerar på ett sätt vi inte önskar att vi gjorde. Vi har pratat om hur de mönster kan brytas genom att möta de omötta känslorna och på det sättet (till viss del) återuppleva det traumat. Inte för att ta bort upplevelsen utan för att möta, acceptera och omfamna för att kunna börja läka och därmed inte längre vara ett offer för de rädslo och beteendemönster som vårt trauma skapat. I att prata om detta med den häst som i det här fallet bar på traumat i fråga så tog vi också första steget till att börja möta, läka och därmed bryta hennes rädslomönster.

Jag ser med ödmjukhet och tacksamhet fram emot att få komma tillbaka och stötta henne på sin fortsatta resa! ❤️🙏

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: