Ceremoni, ett sätt att återknyta till mig själv, jorden och universum

Livet består av en enorm mängder ceremonier och ritualer. Stora som små. Medvetna som omedvetna.

Sällan reflekterar vi över deras vikt men ändå utgör de en grundläggande del i våra liv.

Ju djupare in i mig själv jag kommer på min inre resa desto mer inser jag detta, vikten av våra vardagliga ritualer och ceremonier. Jag inser hur de berättar vår historia för oss själva och hur de på det sättet till viss del skapar våra liv.

När medvetenheten ökar kring vilka ritualer (som kanske oftast ses mera som rutiner i vår vardag) jag utför så kan jag också ställa mig frågan varför och vilken historia berättar denna ritual för mig? Men kanske viktigast av alla, är denna historia den jag vill berätta eller en jag vill ändra? För med medvetenhet kommer möjligheten till det aktiva valet.

En ritual kan för mig vara allt ifrån rutinen jag har när jag kliver upp på morgonen till ceremonin när jag ber fullmånen om hjälp för att släppa taget om den tyngd jag bär på och de beteendemönster jag vill ändra.

Idag har jag spenderat kvällen med att offra mitt månblod till Moder jord och Lilith. Jag har offrat i den ödmjukaste av tacksamhet för allt det stöd jag får och den styrka jag ständigt påminns om. Jag har offrat med önskan om fortsatt guidning i mitt arbete och fortsatt mod att möta mina och andras rädslor med kärlek och styrka.

Att offra mitt månblod är en av de nyaste ritualerna jag har infört i mitt liv. En ritual som i början kändes lite obekväm och awkward. Eller inte så lite om jag ska vara helt ärligt. Det kändes mycket obekvämt. Jag kände mig malplace och konstig. Frågor som “vem gör sånt här egentligen?” Och “vad håller jag på med?” Rädslan för att dömas var stark och rädslan för mig själv och de val jag gör i livet var ännu starkare. Att sticka ut och bryta norm är inget ovanligt i mitt liv men detta var en ordentlig bit även utanför min komfortzon.

Kanske var jag räddast för att någon gång behöva förklara för en annan människa varför jag väljer att göra något som kan anses så primitivt och banalt som att i en ritual offra mitt egna mensblod. Det verkar ju helt vrickat. Men efter några månader av denna nya ritual så känner jag mig nu så stark i att detta är en av de viktigaste ritualerna i mitt liv att jag vill dela med mig av just en förklaring till er.

Så, varför samlar jag och sedan offrar mitt månblod? Jo av samma anledning som jag gör alla andra ritualer och ceremonier i mitt liv. För att återknyta och anknyta till mig själv, till jorden och universum (eller någon specifik person, varelse eller gudom). Och just månblodet är den djupaste av återknytning jag upplevt både till mig själv och moder jord.

Mitt mensblod är livet och döden i samma form. Det är allt liv som skall komma och allt liv som aldrig blev. Det är en del av mitt allra innersta och att offra det är den djupaste av ärande till mig själv som livgiverska och till moder jord. Jag som kvinna är den som bär, formar och föder fram liv. Att låtsas som något annat är att förneka vem jag är. Här är jag och moder jord ett och samma och att offra månblodet som är den yttersta av symbol men också fysiska länk mellan oss påminner mig därför så starkt om allas våran samhörighet och storhet. Det är därför en ceremoni som gör ett djupt intryck på mig varje gång.

Så idag vill jag dela med mig av modet att gå din egna väg och skapa de ceremonier och ritualer som tjänar och stärker dig, oavsett hur knasiga, obekväma eller korkade de verkar. För det är ditt liv och ingen annans och ingen annan kan veta vilken historia du behöver förstärka och lägga fokus på i ditt liv. ❤️🙏

Massa kärlek, ödmjukhet och tacksamhet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: