När hästarnas visdom får leda vägen

I helgen lät vi hästarna (och även spontant hundarna) leda vägen och öppna dörrarna in till en högre medvetenhet och närvaro. Vi lät deras resor och historier röra vid våra hjärtan och visa oss ett annat perspektiv och en annan ingång i mötet. Med frågan: vad kan du lära mig om mig själv och livet? Skedde ett skifte i oss alla. Människa, häst och hund. Alla läker vi på ett djupt plan i det medvetna och närvarande mötet. Där vi har rätten att vara oss själva fullt ut utan dömande eller värdering. Utan krav eller förväntning.

Sol har lärt oss om att hålla/vara utrymme. Om att låta sin styrka skina och skapa förändring genom sin närvaro, Saga och Zamba har lärt oss om våra destruktiva, gemensamma mönster. Om beroende och medberoende. Hur lätt det är att skapa och upprätthålla samt vad som behövs för att de ska kunna brytas: medvetenhet och närvaro i mötet.

Babbsan berättade om vikten av att få undersöka och upptäcka sin kropp, sin styrka och relationen till människan utan tvång eller press. Att få låta livet vara ett äventyr i glädje och rörelse.

Kossan Rosa har pratat om vikten av att bli mött som individ oavsett ras och att det är grunden till att känna sig hemma.

Body Guard har berättat om hur det är att släppa sina gamla mönster, sitt pansar och bli helt sårbar och skör för att från grunden kunna läka och bygga upp en ny kropp medan Chic har delat med sig om svårigheterna i att släppa en gammal historia, öppna sitt hjärta och tillåta sig att vara skör.

Bailey har pratat om att låta livet rinna av, om att vara i flödet där förlåtelsen är sjävklar och mötet är rent. Utan förväntningar eller krav.

Manne och hunden Chester har berättat om hur det är att som en väldigt känslig individ börja livet på en väldigt ostadig grund och att leva med denna osäkerhet och rädsla. För andra men också för sina egna reaktioner som riskerar att skada andra när känslorna blir för stora och okontrollerbara. Men Manne har också delat med sig av sin resa för att läka och hitta sig sin egna styrka och trygghet och därmed kunna ta ansvar för sina känslor.

Selding har visat vad det innebär att gå sin egna väg och talat om resan att tappa kontakten med sin egna kraft och sedan återfinna den ingen. Om att vara självklar och stå stadigt när det blåser.

Tillsammans har vi talat om rädslor, konkurrens, brist, ansvar, kärlek, livsuppgifter, förvirring, sårbarhet och mycket, mycket mera. 💖

Så djupt och innerligt tacksam för att jag fick dela detta utrymme tillsammans med alla dessa fantastiska djur och människor 🙏☀️

Studiegruppens gemensamma undersökande fortsätter under nästa termin och där har vi gemensamt valt att bjuda in även hundarna och deras visdom. Så hästarna får en helgträff och hundarna en egen. Så känner du att detta undersökande skapar en vibration i dig, en längtan att skapa en ännu större medvetenhet och närvaro så tveka inte att höra av dig. De deltagare som går denna termin har förtur på nästa men när de bestämt sig så kommer det finnas några få platser kvar 🙏☀️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: