Mitt relationsbaserade liv

“Mitt relationsbaserade liv” är ett ständigt undersökande kring frågan “Hur lever jag ett relationsbaserat liv?” som kommit ur det senaste årets möten kring frågor om framtidens samhälle, om vilka försändringar vi behöver göra och om skiftet som behöver ske inom oss alla på en individnivå för att det samhället skall få utrymme att börja ta form.

image-8

Jag får ständigt en djupare förstålse för den separation och distans som vi byggt vårt nuvarande samhälle på och försöker därför tillåta mig själv att återskapa och återuppväcka mig själv genom att återconnecta med relationen med mig själv, med mina medmänniskor, med djuren och naturen. “Mitt relationsbaserade liv” är min inbjudan till er att ta del av mitt undersökande och också i mötet med mig vara en aktiv del av mitt undersökande och mitt återknytande till mig själv och världen och därigenom undersöka hur ett skifte från den separerade och individualistiska livsstil vi lever i nu till ett relationsbaserat samhälle och kultur där relationen är grunden vi står på i de beslut vi gör och de förändringar vi genomför.

En form som detta undersökande verkar ta är en vlogg eller en videodagbok där jag med jämna mellanrum har intentionen att dela med mig av mina upplevelser, tankar och funderingar.

Första avsnittet av vloggen går att se här: https://youtu.be/BQbOMeba0NI

Blogginlägg om Relationen till män: https://petersdotter.com/2019/06/10/relationen-till-man/#more-312

Ps. Vill du också skapa utrymme för dessa frågor och ingå i ett gemensamt undersökande så rekommenderar jag att du anmäler dig till studiegruppen “guided by nature” som du kan läsa mera om här: https://petersdotter.com/2018/11/14/langtar-du-ocksa-efter-att-satta-reltionen-till-dig-dina-medmanniskor-djuren-och-naturen-forst/❤️🙏

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: